ميزان شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد در تمامي مقاطع+جداول شهريه‌ها
محمد خجسته طي بخشنامه‌اي جزئيات نحوه اخذ شهريه در تمام مقاطع و رشته‌هاي مختلف دانشگاه آزاد در سال تحصيلي 92-91 را اعلام كرد.

بخشنامه‌اي از سوي محمد خجسته معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي به رؤساي مناطق، واحدها و مراكز آموزشي اين دانشگاه در خصوص شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در سال تحصيلي 92-91 (نحوه اخذ شهريه در تمام مقاطع و رشته‌هاي مختلف براساس مصوبه مورخ 2 شهريور 91 هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي براي دانشجويان جديدالورود و دانشجويان ورودي سال‌هاي قبل) ابلاغ شد.

در اين بخشنامه آمده است: شهريه دانشجويان ورودي سال‌هاي قبل بدون هيچ‌گونه افزايش دقيقاً براساس بخشنامه شماره 5049/م مورخ 17 شهريور 90 محاسبه شود.

اين بخشنامه مي‌افزايد: براي دانشجويان جديدالورود تمام مقاطع تحصيلي طبق جداول پيوستي براساس مصوبه مورخ 2 شهريور 91 هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي محاسبه شود.

در اين بخشنامه تأكيد شده است: براي دانشجويان جديدالورود مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته براساس بخشنامه شماره 10/33129 مورخ 11 ارديبهشت 91 فقط براي سال تحصيلي 92-91 با تخفيف 20 درصد شهريه دريافت شود.

اين بخشنامه خاطرنشان مي‌كند: شهريه ثابت و متغير پذيرفته‌شدگان با آزمون و بدون آزمون تمام مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي دانشجويان جديدالورود در دفترچه دستورالعمل ثبت‌نام درج شده است .

 

 شهريه يك واحد نظري براي كليه رشته‌ها و مقاطع

مقطع تحصيلي

سال ورود

شهريه(تومان )

كارشناسي ناپيوسته

92-91

18،430

دكتري حرفه‌اي( پزشكي، دندان‌پزشكي، داروسازي و دامپزشكي )

92-91

18،430

كارشناسي ارشد ناپيوسته

92-91

69،150

دكتري تخصصي غيربورسيه

92-91

257،150

دكتري تخصصي بورسيه

92-91

304،360

 

 

 

 

مقطع تحصيلي

سال ورود

شهريه(تومان)

عمومي و كارورزي

پايه

اصلي

تخصصي

كارشناسي‌پيوسته

92-91

43،630

58،000

75،330

92،650

دكتري حرفه‌اي( پزشكي، دندان‌پزشكي، داروسازي و دامپزشكي )

92-91

43،630

58،000

75،330

92،650

كارشناسي ارشد ناپيوسته

92-91

93،490

 

 

 

دكتري تخصصي غيربورسيه

92-91

308،570

 

 

 

دكتري تخصصي بورسيه

92-91

365،230

 

 

 

 

شهريه يك واحد كلينيكي (باليني) و رساله و پايان‌نامه مقاطع مختلف

مقطع تحصيلي

سال ورود

واحد درسي

كلينيكي

رساله

پايان‌نامه

كارشناسي‌ناپيوسته

91-92

98،060

261،620

 

دكتري حرفه‌اي (پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي )

91-92

152،600

261،620

 

دكتري حرفه‌اي (داروسازي )

91-92

 

3،354،450

 

كارشناسي ارشد ناپيوسته

91-92

 

 

336،830

دكتري تخصصي غيربورسيه

91-92

 

 

872،870

دكتري تخصصي بورسيه

91-92

 

 

1،033،070

شهريه يك واحد نظري براي كليه رشته‌هاي مقطع كارداني و كارشناسي

مقطع تحصيلي

سال ورود

شهريه( تومان)

كارشناسي ناپيوسته

91-92

20،970

كارداني

ناپيوسته

91-92

16،180

پيوسته

91-92

16،040

 

شهريه يك واحد عملي، عمومي، كارورزي، اصلي و تخصصي براي كليه رشته‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته

مقطع تحصيلي

سال ورود

شهريه (تومان)

عمومي و كارورزي

پايه

اصلي

تخصصي

كارداني پيوسته و ناپيوسته

91-92

38،300

50،930

66،090

81،380

كارشناسي ناپيوسته

91-92

47،510

69،880

71،530

99،090

 

شهريه يك واحد كلينيكي( باليني) براي كليه رشته‌هاي مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته

مقطع تحصيلي

سال ورود

شهريه (تومان)

كارداني پيوسته

91-92

86،150

كارداني گروه پزشكي

91-92

98،060

كارشناسي ناپيوسته گروه پزشكي

91-92

99،090

 

 


آنا ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۱۱