ليست و كد رشته هاي دانشگاه آزاد واحد خورموج درانتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته
ليست و كد رشته هاي دانشگاه آزاد واحد خورموج درانتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته اعلام گرديد.

قابل توجه داوطلبان آزمون كارشناسي ناپيوسته

 سال 91 دانشگاه آزاد اسلامي

به اطلاع كليه داوطلبان آزمون كارشناسي نا پيوسته  سال91 مي رساند  از تاريخ 91/6/12 لغايت 91/6/18 انتخاب رشته اين آزمون  از طريق پايگاه ثبت نام الكترونيكي مركز آزمون به آدرس:

www.azmoon.org

انجام مي پذيرد.لذا كليه داوطلبان مي توانند از تاريخ مذكور نسبت به انتخاب رشته مورد علاقه خود در 9 رشته كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد خورموج به شرح جدول ذيل اقدام نمايند.

كد رشته هاي انتخابي واحد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خورموج

كد واحد خورموج:224   

نام رشته

كد رشته

آموزش زبان انگليسي

20312

علمي كاربردي حسابداري

21307

مهندسي تكنولوژي مخابرات- انتقال

40318

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

40143

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

40657

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

40658

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

41013

علمي كاربردي معماري

60209

مهندسي اجرايي عمران

70402

روابط عمومي ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۲۴