به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

جزییات مناقصه و مزایده

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج
نوع: مناقصه
شماره: 1
سازمان مرکزی: دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی
نوع برگزاری:
موضوع:
حوزه فعالیت :
توضیح مختصر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج

اطلاعات تکمیلی
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
واحدپولی برآورد مالی: ریال
محدوده:
وضعیت برگزاری: عادی

اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند: ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ۰۸:۱۵

توضیحات:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج در نظر داردسرویس ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه فوق جهت جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی به آدرس: خورموج،بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج، واحد اداری مراجعه نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج