به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

ریاست

riyasat

معرفی ریاست: آقای علیرضا چم کوری-دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سوابق:

 

·        پژوهشی

 

-  Sahafizade E.,Chamkoori A.,Salehitabar M.  "New Method For Modeling The Access Control And Applying IT To Practical Programs",5th International Conference on Information & Communication Technology and System(ICTS 2009),PP.:23-28 Surabaya-Indonesia 2009

 

- Sahafizade E. ,Chamkoori A.," Role-Based Access Control Implementation Using Prime Number", International Conference on Computer and Electrical(ICCEE 2009),IEEE,PP.:234-237 Dubai-UAE 2009  2th

 

- Mohsenifard F., Chamkoori A ,"DESIGN AND SIMULATION A FRACTAL ANTENNA FOR VHF FREQUENCY BAND", nternational Conference on Mechanichal and Electrical Technology( ICMET 2011) , PP. : 209-213,Dalian,China 2011

 

-Talatian S.,Chamkoori A.," A COORDINATION MODEL FOR MULTI AGENT SYSTEM BY DEVELOPING LINDA",ICSIM, International Conference on Computer Technology and Development, 3rd(ICCTD 2011) , PP:509-517.Print.9780791859919 , Chengdu,China , 2011

  

-Mansoori Y., Chamkoori A ," Minimizing Cost of K-Replica in Hierarchical Data Grid Environment", 28th IEEE  International Conference on Advanced Information Networking and Application(AINA 2014),PP. :1073-1080 Victoria, Canada, 2014

 

- Chamkoori A., Mansoori Y ,"Cost Optimization of Replicas in Tree Network of Data Grid with QOS and Bandwidth Constraints", 13th International symposiumon Pervasive System Algorithms, and Network(I-SPAIN 2014 )

- مقاله علمی با عنوان  "تحلیل و بررسی اثرات صرفه جویی در مصرف انرژی بر کیفیت انتقال صوت در شبکه های اینترنتی بیسیم "  در سومین همایش فنی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر خرداد 86

 

- مقاله علمی با عنوان "تحلیل و بررسی راه حل های ارایه شده در زمینه پردازش سیگنال دیجیتال جهت بهبود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر- اسفند 88 در دومین همایش منطقه ای برق توسعه و پژوهش " VOIPکیفیت سرویس در

 

- مقاله علمی با عنوان  "تجارت الکترونیک وساختار مکانیزم یکپارچگی آن"  در اولین همایش ملی برق وکامپیوتر جنوب ایران دانشگاه آزاد اسلامی دشتی- اردیبهشت 92

- ارایه مقاله با عنوان "کنترل فازی مبدل گرما" در دومین کنفرانس دانشجویی کامپیوتر ایران- دانشگاه علم وصنعت ایران سال 76

 

- مجری طرح پژوهشی با عنوان "ارایه ساختاری جهت مکانیزم یکپارچگی در تجارت الکترونیک" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان

 

- همکاری در طرح پژوهشی با عنوان " یافتن مکان های بهینه و نیمه بهینه کپی داده در گریدهای مبتنی بر ساختار درختی " دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتی

 

- همکاری در طرح پژوهشی با عنوان "طراحی و شبیه سازی یک شیفت دهنده فاز استاتیک " دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتی

پژوهشی با عنوان  همکاری در طرح  - 

وطراحی و شبیه سازی قطعات ومدارات مایکروویو آنتن شیپوری به کمک آن"HFSSآشنایی با نرم افزار  "

 رییس اولین همایش ملی برق وکامپیوتر جنوب ایران در استان بوشهر-

رییس کمیته علمی  و داور اولین همایش ملی برق وکامپیوتر جنوب ایران در استان بوشهر  -

 

دبیر اولین ودومین همایش منطقه ای برق،توسعه وپژوهش استان بوشهر سالهای 87و88 -

 

- عضو هیات داوران دومین کنفرانس دانشجویی برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر-سال 86

 

 دبیر دومین جشنواره وبلاگ نویسان استان بوشهر سال 85-

 

- داور ارزیابی مقالات اولین همایش فناوری های نوین در برق وکامپیوتردانشگاه دولتی امام خامنه ای بوشهر سال91

 

- عضو کمیته علمی همایش ملی نقش رسانه در فرهنگ وهنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال 91

 

"C - تالیف کتاب با عنوان  " مقدمات کامپیوتر وبرنامه نویسی به زبان  

 - تالیف کتاب با عنوان  " آموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک"

  - تالیف کتاب با عنوان  " زبان تخصصی کامپیوتر-برق"

 

 

 

 

 

·        اجرایی

 

- رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتی از سال 89 تا کنون

- معاون دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از سال 83 تا 89

- مدیر دفتر ارتباط با صنعت وجامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال 84

- مسئول خرید ونظارت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال 83

- مدیر مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 82 تا 83

- مدیریت گروه کامپیوتر در  دانشگاه های آزاد اسلامی بوشهر، واحد دشتی وجامع علمی وکاربردی83 تا 92

- مدیریت گروه الکترونیک ومخابرات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 87 تا89

- رئیس مجمع متخصصین ایران -  شاخه استان بوشهر سال 86

- عضو شورای فناوری مرکز رشد علم خلیج فارس سال 86

- کارشناس دادگستری در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات از سال 87

- عضو شورای راهبردی فن آوری اطلاعات استان بوشهر سال 88

- عضو هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری بوشهر از سال 90 تا کنون

- عضو کمیته انتصابات منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی سال 89

- عضو کمیته پذیرش دانشجو منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی سال 90

- عضو شورای سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری بوشهر با حکم استاندار بوشهر سال 93

- عضو کمیته بزرگداشت سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان بوشهر سال 90

- عضو هیات اجرایی خانه کارگر- تشکیلات استان بوشهراز سال 75 تا90

- رییس کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی  در شهرستان دشتی از سال 91 تا کنون

- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی بوشهر از سال 89 تا 93

- نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در شهرستان دشتی سالهای 90 و91

- مدیر برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر  سال 76

- مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال 77

- عضو شورای ساماندهی جوانان شهرستان دشتی از سال 90 تا کنون

- عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی از سال 90 تا کنون

- عضو شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان دشتی از سال 90 تا کنون

- عضو شورای مدیریت پارک علم وفناوری شهرستان دشتی از سال 92 تا کنون

 

 

·        کارگاههای آموزشی

 

- آشنایی با ساختار و طراحی بانک  های اطلاعاتی سال 83

- آشنایی با آمار ونرم افزار SPSS سال 90

- اصول تعلیم وتربیت اسلامی سال 90

- مدیریت زمان سال 90

- معرفت شناسی اسلامی سال 91

- آشنایی و تحلیل بدافزارهای صنعتی سال 93

 

ایمیل :
chamkoori_alireza@yahoo.co.uk  و chamkoori@iaukh.ac.ir