به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

آیین نامه انضباطی دانشجوئی
تاریخ صدور : ۱۸ آبان ۱۳۹۰
ارگان صادر کننده : دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرتبط : دانشگاه آزاد اسلامی
شماره بخشنامه : ۴
آیین نامه انضباطی دانشجوئی

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته های انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می شوند. این کمیته ها، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجويی را به گونه ای که این آیین نامه تعیین می کند، به عهده می گیرند.

   مراجع رسیدگی

الف. کمیته انضباطی بدوی

ب. کمیته انضباطی تجدیدنظر

ج. کمیته  انضباطی مرکزی

   تنبیهات

۱. احضار و اخطار شفاهی

۲. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

۳. توبیخ کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

۴. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

۵. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

۶. حذف درس مربوط به تخلف

۷. دادن نمره ۲۵/۰ در درس یا امتحان مربوط به تقلب

۸. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده از تحصیل

۹. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

۱۰.    ممنوعیت انتخاب بیش از ۱۴ واحد در ترم آینده( با در نظر گرفتن مفاد آیین نامه آموزشی برای مقاطع مختلف) 

۱۱.    منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

۱۲.    منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

۱۳.    منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

۱۴.    منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

۱۵.    تغییر محل تحصیل دانشجو در واحدهای منطقه

۱۶.    تغییر محل تحصیل دانشجو (در صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی)

۱۷.    منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

۱۸.    منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

۱۹.    منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

۲۰.    منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

۲۱.    تقلیل مقطع تحصیلی در صورت داشتن شرایط لازم

۲۲.    اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحدهای دیگر

۲۳.    اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱ تا ۵ سال

۲۴.    اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از۱تا ۵ سال

تخلفات

الف- جرایم عمومی و قضایی

ب- تخلفات آموزشی و اداری

ج - تخلفات سیاسی وامنیتی

د - تخلفات اخلاقی

 

تفکیک تخلفات

الف. جرایم عمومی و قضائی

۱-الف. تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت .

۲-الف. اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج در این آیین‌نامه .

۳-الف. توهین یا فحاشی یا هتک حرمت .

۴-الف. افتراء یا نشر اکاذیب

   ۵-الف.ضرب و جرح         

۶-الف.جعل

۷-الف. سرقت

۸-الف.ارتشاء، کلاهبرداری، اختلاس

۹-الف. قتل

 ب. تخلفات آموزشی و اداری

   ۱- ب: تقلب

   ۲- ب :  تقلب در امتحان پایان ترم        

   ۳- ب. تقلب در امتحان میان ترم

   ۴-ب: خارج نمودن پاسخنامه از جلسه  امتحان، امحا ورقه و پاره کردن 

   ۵- ب.تقلب به صورت جایگزینی

   ۶- ب. ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود.

   ۷- ب. ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

 

ج. تخلفات سیاسی

۱-ج. دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها

۲-ج. عضویت درگروهک‌های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری وانجام دادن هر عملی به نفع آنها   

۳-ج .فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی غیرقانونی

۴ - ج. توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و )

 ۵-ج. ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

 د. تخلفات اخلاقی

 ۱-د. استعمال مواد مخدر،اعتیادآور یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این‌گونه موارد  

 ۲-د. به‌کارگیری، خرید و فروش یا تکثیر و توزیع نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوح‌های رایانه‌ای مبتذل و مستهجن

 ۳-د. عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمتعارف یا آرایش مبتذل .

 ۴-د. به‌کارگیری، توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس‌های مستهجن و یا آلات لهو و لعب

 ۵-د. عدم رعایت شئون دانشجویی

 ۶-د. داشتن رابطه نامشروع

 ۷-د.تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

 ۸-د. انجام  عمل منافی عفت

 

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام

۱- دانشجو از زمان دریافت رای کمیته انضباطی ، به مدت ۱۵ روز اداری فرصت دارد نسبت به حکم صادره در کمیته بدوی اعتراض کند.  

۲- دانشجو درخواست تجدید نظر خود را به طور کتبی به دبیر کمیته انضباطی واحد تحویل داده و مراحل پیگیری درخواست وی در واحد دانشگاهی انجام می شود و دانشجویان از مراجعه برای پیگیری پرونده انضباطی خود به سازمان مرکزی خودداری نمایند . در صورت نیاز حضور دانشجو در سازمان مرکزی ، کمیته تجدید نظر و مرکزی هماهنگی لازم را با واحد دانشگاهی به عمل خواهد آورد .

۳-  در صورتی که دانشجو از رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید یا در مهلت مقرر نسبت به حکم اولیه اعتراض نکند ، حکم اولیه عینا قطعی محسوب می شود .

۴- تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته بدوی می تواند موجب اعمال مجدد تنبیه و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه بر اساس ترتیب تنبیهات مندرج در مفاد آیین نامه شود  .

۵- واحد می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم تخلف یا استنکاف از دریافت رای کمیته انضباطی ، کلیه عملیات آموزشی وی اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.

۶- به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی ، کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم ، دانشجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی واحدی که محل تحصیل  دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد .

۷-  رسیدگی به درخواست انصراف ، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشان در کمیته های انضباطی در دست رسیدگی است یا اجرای احکام انضباطی صادر شده  در خصوص آنان به انجام نرسیده است ، منوط به  موافقت و اعلام نظر قطعی آن کمیته هاست .

مواردی از تخلفات آموزشی

۱- تقلب در امتحان: استفاده غیر مجاز از کتاب و جزوه و... در جلسه امتحان در جهت پاسخگویی به سوالات یا هر عملی که منجر به تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های خود دانشجو شود با تایید استاد تقلب محسوب شده و نمره ۲۵/۰ برای درس مربوطه درج خواهد شد  .

۲- چنانچه تقلب دانشجویی برای اعضای کمیته انضباطی محرز شد طبق بندفوق  با وی رفتار خواهد شد و در هر شرایطی جای هیچ گونه مساعدتی از قبیل حذف یا تغییر نمره وجود نخواهد داشت .

۳- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ،امحا ی ورقه و پاره کردن آن و فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان  از مصادیق دیگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره ۲۵/۰ در درس مربوطه ، تنبیهات دیگری نیز برای دانشجوی متخلف  طبق مفاد آیین نامه به اجرا در خواهد آمد .

۴- تخلف در امتحان : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تقلب را محرز کند و هر آنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود، که اهم مصادیق آن عبارتند از : همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت ، موبایل ، ام پی تری پلیر، ماشی حساب و ... ( مگر با مجوز استاد ) . نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سؤالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب ، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود  یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سؤالات که با متخلف برحسب شدت و ضعف تخلف  طبق آیین نامه رفتار خواهد شد .

در صورت تصحیح رفتار، عدم تکرار تخلف ، کمیته انضباطی دانشجویی بنا به تشخیص خود می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را به حالت تعلیق درآورد .

 

 

اظهار نظر

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.