به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

برنامه زمانبندی حضور مدیران گروههای آموزشی

 


ردیف

نام مدیر گروه

رشته مربوطه

روزهای هفته/ساعات حضور

1

آقای دکتر نادری زاده

روانشناسی- مشاوره

چهارشنبه - پنج شنبه

2

آقای دکتر اوستاد

حسابداری

شنبه/12-8

3

خانم دکتر حاجیانی

برق

یکشنبه/12-8

4

آقای دکتر قائدی

کامپیوتر

شنبه تا سه شنبه

5

آقای دکتر خبیری

معماری

پنج شنبه-جمعه

6

آقای مهندس گلستانه

مکانیک

شنبه-یکشنبه-جمعه

7

آقای مهندس شریفی

عمران

چهارشنبه-پنج شنبه

8

آقای حاجیانی

تربیت بدنی

شنبه-یکشنبه-پنج شنبه

9

آقای فقیه

حقوق

شنبه تا چهارشنبه

10

خانم دکتر حاتمی

ارشد عمران

سه شنبه/12-8