به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

شماره های تماس

 

شماره های تماس :

 

دانشگاه 
077-35340715
ریاست35340717
معاونت اموزشی دانشجویی
35340719
معاونت اداری مالی
35340721
اداره پژوهش
35340716
اداره آموزش
35340796
اداره هیات علمی
35340735
امور مالی و شهریه
35340104
دانش آموختگان
35340714
امتحانات35340797
فاکس35340286