به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

رشته های موجود

ردیف

نام رشته

مقطع

گروه

1

مشاوره و راهنمایی

کارشناسی

انسانی

2

روانشناسی

کارشناسی

انسانی

3

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

انسانی

4

حسابداری

کارشناسی

انسانی

5

مهندسی معماری

کارشناسی

فنی ومهندسی

6

مهندسی برق

کارشناسی

فنی ومهندسی

7

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

انسانی

8

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

انسانی

9

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

10

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

11

مهندسی تکنولوژی مخابرات

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

12

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

 13 مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
 کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی
 14 مهندسی تکنولوژی مکانیک - تاسیسات برودتی و حرارتی
 کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی

15

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

 16 مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی
 17 علمی کاربردی معماری
کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی

18

حسابداری

کاردانی

انسانی

19

آموزش زبان انگلیسی

کاردانی

انسانی

20

برق-قدرت

کاردانی

فنی و مهندسی

21

کارهای عمومی ساختمان

کاردانی

فنی و مهندسی

22

معماری

کاردانی

فنی و مهندسی

 23
 کاردان پالایش

کاردانی

فنی و مهندسی

24

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی

فنی و مهندسی

25

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

انسانی

26

الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

27

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

28

الکتروتکنیک-برق صنعتی

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

29

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

30

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

31

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

32

ساخت وتولید ماشین افزار

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی